O Obscuře

Studentský časopis Obscura je periodikem, jež od roku 2014 vychází pod záštitou Spolku studentů historie FF UK, mezi jehož dlouholeté projekty patří. Časopis se zaměřuje na vydávání příspěvků s historickou tematikou a klade si za cíl sloužit mladým akademikům a akademičkám jako zprostředkovatel jejich první publikační zkušenosti. Obscura je spravována redakcí slouženou ze studujících historických i příbuzných oborů, jež jsou vyučovány na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. 

Proč právě "Obscura"?

Náš časopis se při svém vzniku inspiroval starobylým optickým přístrojem nazývaným camera obscura neboli temná komora. Zmíněné zařízení se užívá k promítání obrazu, který však není nikdy zcela věren snímanému objektu, ale je vždy zmenšený a převrácený. Proces promítání se v mnohém podobá historickému bádání, neboť ani historie (obraz) není naprosto shodná s minulostí (snímaným objektem) – tedy tím, co se skutečně odehrálo. Přesto nemožnost přesného zachycení minulosti nás nesmí přimět k rezignaci na její poznání, ale měla by nás vést k pokoře (k uvědomění si našich chyb a prefigurací), jež může přispět k hlubšímu porozumění.

 

V tomto přeneseném významu představuje náš časopis jakousi cameru obscuru, která snímá historii na univerzitě a svou čočku zaostřuje konkrétně na to, co znamená historie z pohledu nás, studujících. Jaká témata nás přitahují? Nad jakými bychom rádi diskutovali? Co považujeme za současné problémy historie i historiografie?

 

Stěžejní část časopisu budou vždy zaujímat články studujících, kteří tímto budou rozhodovat, na jaké objekty se bude čočka Obscury zaměřovat. Vedle vašich příspěvků s historickou tematikou se budou pravidelně objevovat rubriky zajišťované redakcí. Své místo si mezi stálými rubrikami již vydobyly „tahouni historiografie,“ v nichž nás náš externí spolupracovníci seznamují s klasickými díly historie, „kunst“ zaměřující se povětšinou na angažované umění a „anketa“ s odborníky, která blíže ohledává určitý pojem či se zabývá ožehavou problematikou. Od čtvrtého čísla si na stránkách rovněž příležitostně vytváří svůj prostor kategorie „rozhovory s českými studenty historie na Erasmu“ a „událost na fakultě,“ v níž se hlouběji pojednává o akcích, které proběhly během semestru.

Kde je možné Obscuru dostat?

Všechna čísla, jež vyšla od roku 2014, je možné volně prohlížet v online databázi Issuu. Aktuální číslo v tištěné podobě je vždy možné získat u výpůjčního pultu Historického kabinetu na hlavní budově FF UK. Veškerá tištěná čísla jsou k dispozici ve fondech Knihovny Jana Palacha, jež se nachází taktéž na hlavní budově FF UK, výběr nejnovějších čísel je pak k dostání na vybraných akcích Spolku studentů historie FF UK. Máte-li zájem o zaslání tištěného exempláře časopisu poštou, obraťte se na e-mail obscura@ffabula.cz a my vám velmi rádi vyhovíme. 

Přejít nahoru